Werkwijze

{content_subtitel}

Op basis van een persoonlijk gesprek (fysiek of online) worden uw wensen en behoeften besproken, die we als input gebruiken voor een plan van aanpak. In onderling overleg wordt een tarief vastgesteld. Dit kan zowel een ‘fixed fee’ als een percentage zijn. Dit percentage is afhankelijk van de opdracht en wordt berekend over bijvoorbeeld de omzet of het inkoopvoordeel.